TDKB

8. Türk Dünyası Kardiyoloji Kongresi Bakü'de yapıldı.

28 Mayıs 2013 Salı

8. Türk Dünyası Kardiyoloji Kongresi 16-18 Kasim 2012’de Bakü’de, Azerbaycan Kardiyologiya Cemiyeti Milli Kongresi’nin paralelinde yapıldı. Kongrede davetli konuşmacıların yanı sıra 58 sözlü bildiri de sunuldu.
Kongremizin ilk oturumu “Türk Dünyasında Kardiyolojinin Bugünkü Durumu” konusundaydı. Bu oturumda her TDKB asil üye dernek başkanı, ülkesindeki Kardiyoloji uzmanlık eğitimi ve uygulamalarının durumu, sorunları ve çözüm önerileri üzerine bir konuşma  yaptı. Somut öneri, her ülkede Kardiyoloji uzmanlık eğitimi alanında ESC standartlarının uygulanması oldu.
Arnavutluk’tan Kazakistan ve Başkırtistan’a yayılan geniş bir coğrafyada birçok ülkeden 300’ü aşkın katılımcı 3 paralel salonda gerçekleşen bilimsel programı ilgiyle izledi.
ESC Gelecek Başkanı Prof. Dr. Fausto Pinto ve Eski Başkanlarından Prof. Dr. Roberto Ferrari de bu etkinliğe, AKC’nin ESC asil üyeliğine girmesinden sonraki ilk ulusal kongresi olması nedeniyle katıldı. ESC’nin en yeni asil üyesi Kazakistan Kardiyoloji Derneği de 8. Türk Dünyası Kardiyoloji Kongresi’ne dernek başkanı Prof. Dr. Salim Berkinbbaev önderliğinde üst düzeyde kalabalık bir delegasyonla katıldı. Kazakistan Derneği Haziran 2014’te kendi Ulusal Kongrelerinin paralelinde 9. Türk Dünyası Kardiyoloji Kongresi’ne ev sahipliği yapacak.
TDKB asil üyesi derneklerin resmi delegasyonları Kongre sırasında TDKB Genel Kurul Toplantısını da gerçekleştirdi ve yeni kurullarını seçti. Genel Kurulda Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan Kardiyoloji Derneklerinin ESC’ye tam üyelik başvurularının da destekleneceği bildirildi. Genel Kurul Kararları TDKB web sitesinde (www.tdkb.org) erişime açıktır.
Destekleri icin Azerbaycan Sağlık Bakanlığı’na ve başta AKC başkanı Prof. Dr. Faik Guliyev olmak üzere 8. Kongremizi gerçekleştirmek için gayretle çalışan tüm AKC Yönetim Kurulu üyelerine, TDKB Başkan Yardımcıları Prof. Dr. Begenç Annaev ile Prof. Dr. Erkin Mirrakhimov’a, bildiri özetleri gönderen ve Kongreye katılan tüm meslektaşlarımıza teşekkür ederiz.
Dört yıllık görev süresi boyunca vizyon sahibi, azimli ve çalışkan bir başkan olarak ortaya koyduğu mükemmel liderlik modeli için eski başkanımız Prof. Dr. Çetin Erol’a da şükran borçluyuz.
Onun belirlediği yüksek standartları gelecekteki TDKB çalışmalarında da sürdürmek umut, kararlılık ve içten saygılarımızla.


Prof. Dr. Mahmut Sahin        Prof. Dr. Oktay Ergene
Başkan                                   Genel Sekreter