TDKB

TKD Türk ve Akraba Topluluklar Araştırma Görevlisi Burs Yönetmeliği

20 Temmuz 2011 Çarşamba

Bu burs programı Türk ve Akraba topluluklardan gelip ülkemizde kardiyoloji alanında ihtisas yapanlar içindir. Bu burs programı öğretim üyeleri ve Tıp öğrencilerine yönelik değildir.
Burs süresi 4 yıldır. Ancak bursiyerin her yıl sonunda ihtisas yaptığı merkezden, ihtisasına devam ettiği ve klinik başkanından maddi durumunda herhangi bir değişiklik olmadığına dair belge getirmesi halinde sonraki yılın ödemelerine başlanır. Bu belgeleri getirmeyen adayların bursu kesilir.
Her yıl için toplam 3 kişiye burs verilecektir. Burs tutarı her yıl TKD Yönetim Kurulu tarafından belirlenecektir.
Bursa başvurabilmek için en az 6 aydır Türkiye’de kardiyoloji ihtisası yapıyor olmak şarttır.
Bu bursa Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları başvuramaz.
Başvurular her yıl Temmuz ayı sonuna kadar yapılmalıdır.
Burslar her yılın eylül ayında başlar.

Başvuruda istenecek belgeler:

  1. Mezun olduğu ülkenin doktorluk diploması fotokopisi
  2. Kardiyoloji ihtisası yaptığı kurumdan alınan ve ihtisasa başlama zamanını gösteren belge
  3. Bursa başvuru nedenini özetleyen bir yazı
  4. Biri ihtisas yaptığı kurumdaki öğretim üyesi ve/veya klinik şefinden olmak üzere 2 adet referans mektubu
  5. Kimlik belgesi fotokopisi
  6. Bir adet yeni çekilmiş vesikalık fotoğraf.

Başvuru ve seçim şekli:
Yukarıdaki nitelikleri taşıyanların başvuru belgelerini Türk Kardiyoloji Derneği merkezine teslim etmeleri gereklidir. Başvurular TKD yönetim kurulu tarafından değerlendirilir. Başvuruları uygun olanlar mülakata çağrılacaklardır. Bu amaçla başvuranların İstanbul’a geliş-dönüş yol masrafları ve diğer giderleri dernek tarafından ödenecektir.