TDKB

6. TDKB Kongresi 8-10 Kasım 2008`de Aşkabat - Türkmenistan`da

20 Şubat 2008 Çarşamba

Türkmenistan Sağlık Bakanı Sayın A. Serdarov`dan ve Türkmenistan Kardiyologlar Derneği Başkanı Prof. Dr. B. A. Annayev`den aldığımız 14 Ocak 2008 tarihli mektuplarla, VI. Türk Dünyası Kardiyoloji Birliği Kongresi`nin 8-10 Kasım 2008`de Aşkabat`ta yapılması kesinleşmiştir.

Kongrenin paralelinde bir de ilaç ve tıbbi araç-gereç üreticilerinin katılacağı bir Uluslararası Sergi düzenlenecektir.

Bilimsel Program Taslağının hazırlanabilmesi için oturum, konu başlıkları ile oturum başkanı ve konuşmacı önerilerinizi 1 Haziran 2008 tarihine kadar aşağıda iletişim adresleri verilen Kongre Düzenleme Komitesi Başkanı Sayın Prof. Dr. Begenç H. Annayev`e bildirmenizi rica ederim.

Her üye derneğin kendi üyelerinin bildirilerinden seçeceği en başarılı 5 adet bildiri sözlü sunuma 5 Adet bildiri poster bölümüne kabul edilecektir. Ülkenizi temsilen belirlenecek bildirilerin 1 Haziran 2008 tarihine kadar http://www.tdkb.org/?run=abstract web adresimizdeki Bildiri Gönderme Modülüne online olarak gönderilmesini bekliyoruz.

Bu arada, http://www.tdkb.org/?pg=466 sayfasında yer alan Kardiyovasküler Sözlük`ün de hizmete girdiğini belirtmekten mutluyum. Şimdilik Türkçe, Azerice, Kırgızca, Latince, İngilizce ve Rusça olarak yer alan bu sözlüğün kısa sürede tüm TDKB üyesi derneklerin dillerinde tamamlanması en büyük arzumuzdur. Sizin de bu çalışmayı geliştirip zenginleştirmek için her türlü önerinizi bekliyoruz.

Aşkabat VI. TDKB Kongresi`nin büyük bir katılımla ve yüksek bir bilimsel düzeyde gerçekleşmesini diler, bu kongremize gönüllü olarak ev sahipliği yapacak olan Türkmenistan`ın yüce gönüllü Sağlık Bakanı Sayın A. Serdarow`a ve Prof. Dr. B. H. Annayev`in liderliğindeki Türkmenistan Kardiyologları Derneği`ne tüm Türk Dünyası kardiyologları adına şükranlarımızı sunarım.

Saygılarımla.

Prof. Dr. Mahmut Şahin
TDKB Genel Sekreteri

Kongre Düzenleme Komitesi Başkanı
Prof. Dr. Begenç H. Annayev
Türkmenistan Kardiyologlar Derneği Başkanı
744035 TURKMENISTAN, Ashgabat city
10 micro district, 2 proezd
Hudayberdiyev str. 5/6

Tel: + 99 312 35 15 68
Faks: + 99 312 35 5379 – 51 0344
E-posta: [email protected]; [email protected] ; [email protected]