TDKB

Avrupa Kalp Sağlığı Sözleşmesi Ankara`da imzalandı.

27 Aralık 2007 Perşembe

İlgili bağlantılar
 • T.C. Sağlık Bakanlığı
 • European Heart Health Charter
 • Avrupa Kalp Sağlığı Sözleşmesi
 • Kalp ve damar hastalıklarına karşı Avrupa seferberliğine Türkiye’den güçlü katılım:


  Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ

  AVRUPA KALP SAĞLIĞI SÖZLEŞMESİ İMZALANDI

  25 Aralık 2007 - TKD`nin etkili çabalarıyla öncüleri arasında yer aldığı "Avrupa Kalp Sağlığı Sözleşmesi"nin ulusal imza töreni Ankara`da yapıldı; sözleşme Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ ve dokuz uzmanlık derneği başkanlarınca imzalandı. Toplantıda TBMM Sağlık Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Cevdet Erdöl de bulundu ve Ulusal Kalp Sağlığı Politikası çalışmalarındaki güncel gelişmeler üzerine bilgi verdi.

  18 maddeden oluşan Avrupa Kalp Sağlığı Sözleşmesi’nin Giriş bölümünde “Avrupa’daki tüm ölümlerin neredeyse yarısından, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölgesi’ne üye 52 ülkede 4,35 milyonun üzerinde ölümden ve Avrupa Birliği’nde 1,9 milyondan fazla ölümden kalp ve damar hastalıkları sorumludur.. Kalp ve damar hastalıkları, aynı zamanda önemli oranda engelliliğe ve yaşam kalitesinin düşmesine de neden olmaktadır. Ancak, kalp ve damar hastalıklarının önlenmesi mümkündür. DSÖ; kan basıncı, obezite, kolesterol ve tütün kullanımında eş zamanlı olarak toplumsal düzeyde hafif bir düşüş sağlanmasının kalp ve damar hastalıkları görülme sıklığını yarıdan fazla azaltacağını tahmin etmektedir,” açıklamasının ardından “Yeni binyılda doğan her çocuğun, önlenebileceği bilinen kalp ve damar hastalıkları geçirmeden en azından 65 yaşına kadar yaşama hakkı vardır,” deniliyor.

  Sağlık Bakanlığı Salonu’nda düzenlenen konuyla ilgili sempozyumda TKD Başkanı Prof. Dr. Çetin Erol, Avrupa Kalp Sağlığı Sözleşmesine giden ve TKD’nin de her aşamasına etkili biçimde katıldığı yoğun süreci anlattı ve Sözleşme hakkında bilgiler verdi.

  TKD Genel Müdürü Ahmet Ünver Avrupa Kalp Sağlığı Sözleşmesinin imzalanması ve duyurumuyla birlikte yürürlüğe giren ve 8 modülden oluşan “AvroKalp Projesi”ni anlattı ve TKD’nin 2010 Martına dek sürecek bu proje grubunda katılabileceği tüm modüller için hazırlıklarını tamamladığını, yolladığı proje dosyalarının genel Avrupa Projesi içine alınıp Avrupa Birliği tarafından desteklendiğini açıkladı.


  Prof. Dr. Çetin Erol
  (TKD Başkanı)

  Ahmet Ünver
  (TKD Genel Müdürü)

  Prof. Dr. Recep Akdağ
  (Sağlık Bakanı)

  Sağlık Bakanlığı’ndan Avrupa çapında öncü bir atılım:
  Ulusal Politika doğrultusunda “Türkiye Kalp ve Damar Hastalıklarını Önleme ve Kontrol Programı” Bakan tarafından açıklandı.

  Avrupa Kalp Sağlığı Sözleşmesi ve AvroKalp Projesi konularındaki açıklamalardan sonra kürsüye gelen Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ, İmza Törenine katılan blimsel uzmanlık dernekleri temsilcilerini ve basın mensuplarını heyecanlandıran açıklamalar yaptı.

  Bakanlığın talebi üzerine, TBMM Sağlık Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Cevdet Erdöl’ün koordinatörlüğü altında, TKD öncülüğünde çok sayıda tıp uzmanlık derneği ve Sağlık Bakanlığı uzmanlarının birlikte hazırladığı Ulusal Kalp Sağlığı Politikası’nın “birincil koruma” ağırlıklı “Risk Faktörlerine Yönelik Stratejik Plan ve Eylem Planı”nı duyurdu.


  Recep Akdağ, Çetin Erol, Ali Oto, Erdoğan İlkay

  Bu amaçla Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü altında “Sağlığı Teşvik ve Geliştirme Daire Başkanlığı”nın, Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde de “Kronik Hastalıklar Daire Başkanlığı”nın kurulacağını açıkladı.

  Prof. Dr. Akdağ, aynı amaçla, öncelikli üç hedefi

  • Sigara ve tütün ürünleriyle mücadele,
  • Obeziteyle mücadele ve dengeli beslenme anlayışının yaygınlaştırılması,
  • Fiziksel hareketliliğin, yaşam boyu egzersizin özendirilip yaygınlaştırılması olarak benimsediklerini belirtti.

  2006’da başlattıkları “Sigara ve diğer tütün ürünleri ile mücadele ve kontrol” çabalarının, Meclis’teki tüm partilerin görüş birliği ile 2008 Ocak ayı içinde ileri bir sonuca ulaştırılacağını söyleyen Bakan sağlıklı beslenmeyi özendirip geliştirme doğrultusunda, 2006 yılında “Avrupa Obezite ile Mücadele Şartı”nın İstanbul’da imzalandığını anımsattı.

  Prof. Dr. Akdağ’ın konuşmasının ardından İmza Töreni başladı. Sağlık Bakanından sonra Türk Kardiyoloji Derneği adına Başkan Prof. Dr. Çetin Erol ile kendi uzmanlık dernekleri adına Romatizma Araştırma ve Savaş Derneği Başkanı Prof. Dr. Peyman Yalçın, Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği Genel Sekreteri Doç. Dr. Mustafa Arıcı, Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği Başkanı adına Yönetim Kurulu Üyesi Uzm. Dr. Erdal Eskioğlu, Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği Başkanı Prof. Dr. İsa Durmaz, Türk Nöroloji Derneği Genel Sekreteri Doç. Dr. Şerefnur Öztürk, Türk Pediatrik Kardiyoloji Derneği Genel Sekreteri Doç. Dr. Ercan Tutar, Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği Araştırma Sekreteri Prof. Dr. Alper Gürlek, Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzman Hekimleri Derneği Başkanı Prof Dr. Oktay Arpacıoğlu Avrupa Kalp Sağlığı Sözleşmesini imzaladılar.


  Prof. Dr. Recep Akdağ
  (Sağlık Bakanlığı)

  Prof. Dr. Çetin Erol
  (Türk Kardiyoloji Derneği)

  Prof. Dr. Alper Gürlek
  (Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği)

  Prof Dr. Oktay Arpacıoğlu
  (Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzman Hekimleri Derneği)

  Doç. Dr. Mustafa Arıcı
  (Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği)

  Prof. Dr. İsa Durmaz
  (Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği)

  Doç. Dr. Şerefnur Öztürk
  (Türk Nöroloji Derneği)

  Doç. Dr. Ercan Tutar
  (Türk Pediatrik Kardiyoloji Derneği)

  Türkiye, Avrupa’nın öncülerinden

  Sempozyumun ikinci bölümünde söz alan konuşmacıların verdikleri bilgiler Türkiye’nin kalp ve damar hastalıklarıyla mücadelede Avrupa’nın öncülerinden olduğunu ortaya koydu.

  TBMM Sağlık Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Cevdet Erdöl ile TKD Önceki Başkanı Prof. Dr. Ali Oto Ulusal Kalp Sağlığı Politikası’nın oluşumu ve gelişimini anlattı.


  Prof. Dr. Ali Oto

  Prof. Dr. Cevdet Erdöl

  Dr. Nazan Yardım

  Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsü Hıfzıssıhha Mektebi’nden Dr. Nazan Yardım, kalp ve damar hastalıklarının getirdiği maliyetler ve sosyal sonuçları hakkında son yapılan araştırmalar hakkında bilgiler verdi. Sağlık Bakanlığı’nca hazırlanan “Türkiye Kalp ve Damar Hastalıklarını Önleme ve Kontrol Programı - Risk Faktörlerine Yönelik Stratejik Plan ve Eylem Planı” konusunda teknik ayrıntıları sundu.

  TKD Genel Sekreteri Prof. Dr. Ömer Kozan da 2007 Dünya Kalp Günü’nde Sağlık Bakanlığı ve dört uzmanlık derneği ile birlikte oluşturulan Kardiyovasküler Risk Önleme Platformu hakkında açıklamalar yaptı; platformun başlattığı “Kalbinizi koruyun, içinde sevdikleriniz var” kampanyası hakkında bilgiler verdi. Kampanya için hazırlanan televizyon uyarı filmlerinin 30 milyon izleyiciye ulaştığını, konuyla ilgili web sitesini ise şimdiden 150 bin kişinin ziyaret ettiğini anlatan Prof. Kozan hazırlanan hekim eğitim malzemelerinin 25 bin pratisyen ve uzman hekime ulaştırıldığını, Sağlık Bakanlığı ile birlikte düzenlenen telekonferanslarla 6 bin hekimin etkileşimli eğitimden geçirildiğini bildirdi.


  Prof. Kozan

  17-18 Ocak 2008’de Nice-Fransa’daki European Heart House’ta yapılacak olan “Avrupa Kalp ve Damar Hastalıklarını Önleme Zirvesi”ne Türkiye’yi temsilen katılacak olan TKD Önceki Başkanı Prof. Dr. Ali Oto ve derneğin bilimsel dergisi “TKD Arşivi”nin Editörü Prof. Dr. Vedat Sansoy 25 Aralık 2007 Ankara Sempozyumu’nun ardından Türkiye’nin bu alandaki öncülüğünü daha da belirginleştirecekler.

  Kısa tarihçe

  TKD’nin de etkili katılımıyla, Avrupa Kardiyoloji Derneği yeni binyıla girerken tüm Avrupa’nın dikkatini tarihin en ölümcül salgınına çekme uğraşı verdi. Bu süreçte önce 14 Şubat 2000’de “Winning Heart” Konferansı düzenlendi ve ardından Saint Valentine Açıklaması yapıldı. 29 Haziran 2005’te Lüksemburg’da Türk Sağlık Bakanlığı ve Türk Kardiyoloji Derneği’nin de katıldığı Lüksemburg Bildirgesi’nin imza törenine giderken Ulusal Kalp Sağlığı Politikası Taslağı da tamamlanmıştı. 12 Haziran 2007’de Brüksel’de Avrupa Kalp Sağlığı Sözleşmesi İmza Törenine katılırken TKD Başkanı Prof. Dr. Çetin Erol, “Ulusal Kalp Sağlığı Politika Metnini diğer tıpta uzmanlık dernekleriyle birlikte tamamlayıp TBMM’ye ve Sağlık Bakanlığımıza altı ay önce teslim etmiş olmanın onurunu taşıdığını” belirtmişti.

  Şimdiye dek Avrupa Kalp Sağlığı Sözleşmesi’ni şu ülkeler imzaladı: Almanya, Bulgaristan, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İngiltere, İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, İzlanda, Litvanya, Macaristan, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Sırbistan, Slovakya, Türkiye, Yunanistan.

  Başkanın çağrısı

  Prof. Dr. Çetin Erol basın mensuplarıyla söyleşi sırasında ülkemizde kalp ve damar hastalıklarına karşı başlatılan sistemli mücadelenin hızla geliştiğini vurguladı ve “Ulusal Politikada üzerine görev düşen her kesimi göreve davet ediyor; resmi-özel her kuruluşumuzu www.tkd.org.tr/kalpsozlesmesi sayfasındaki formu aynı heyecanla doldurup imzalayarak bu seferberliğe katılmaya çağırıyoruz. Bugüne kadar bizi toplumumuzu bilgilendirme çabalarımızda hiç yalnız bırakmamış olan her basın yayın kuruluşumuzu da bu sözleşmeyi destekleyip yaygınlaştırmaya, Avrupa Kalp Sağlığı Sözleşmesi’ni yayınlamaya davet ediyoruz,” dedi.

  ULUSAL KALP SAĞLIĞI POLİTİKASI ÇALIŞMALARINA KATILAN UZMANLIK DERNEKLERİ

  • Türk Kardiyoloji Derneği
  • Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Bşk. Hıfzıssıhha Mektebi
  • Romatizma Araştırma Ve Savaş Derneği
  • Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği
  • Türk Hipertansiyon Prevalans Çalışması Grubu
  • Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği
  • Türk Pediatrik Kardiyoloji Derneği
  • Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzman Hekimleri Derneği

  “KALBİNİZİ KORUYUN, İÇİNDE SEVDİKLERİNİZ VAR” KAMPANYASINA KATILAN UZMANLIK DERNEKLERİ

  • Türk Kardiyoloji Derneği Başkanı
  • Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği
  • Türk Nöroloji Derneği
  • Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği
  • Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği

   

  AVRUPA KALP SAĞLIĞI SÖZLEŞMESİ TANITIMI ve TÜRKİYE’DE KALP DAMAR HASTALIKLARINA KARŞI SAVAŞIM TOPLANTISI

  T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DESTEĞİYLE
  TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ

  25 ARALIK 2007, ANKARA

  14.30-14.45Avrupa Kalp Sağlığı SözleşmesiDr. Çetin Erol
  14.45-15.00Avrupa Kalp Sağlığı Projesi ve TKD’nin yeri Ahmet Ünver
  15.00-15.30Sağlık Bakanı’nın konuşmasıDr. Recep Akdağ
  15.30-15.45Türkiye’de Avrupa Kalp Sağlığı Sözleşmesi imza töreni
  15.45-16.15KAHVE MOLASI
  16.15-16.30Ulusal Kalp Sağlığı Politikasının anahatlarıDr. Ali Oto
  16.30-16.45Dünya ve Avrupa için başarılı bir örnek:
  “Ulusal Kalp Sağlığı Politikası” çalışması
  Dr. Cevdet Erdöl
  16.45-17.00 Sağlık Bakanlığı’nın Türkiye’de kalp damar sağlığına yaklaşımıDr. Nazan Yardım
  17.00-17.15Kardiyovasküler Risk Platformu çalışmalarıDr. Ömer Kozan
  17.15-17.30Sorular


  AVROKALP PROJESİ (EUROHEART PROJECT)
  TKD KATILABİLECEĞİ HER ALANDA VAR:

  • WP1: Proje Koordinasyonu (yalnız ESC-EHN)
  • WP2: Sonuçların Kamuoyuna Duyurumu
  • WP3: Proje Değerlemesi (yalnız ESC-EHN)
  • WP 4: Avrupa Kalp Sağlığı Sözleşmesinin imzalanması ve duyurulması
  • WP 5: EHN öncülüğünde, kalp vakıfları ortak çalışması
  • WP6: Kadınlar ve Kalp – Damar Hastalıkları Projesi
  • WP7: HeartScore Programı
  • WP8: Avrupa Kalp Damar Hastalıkları Kılavuzlarının ulusal uyarlamaları

  "Çocuklarımızın kalpleri için
  Avrupa Kalp Sağlığı Sözleşmesini kabul ediyoruz"