TDKB

Sağlıkta en başarılı sivil toplum örgütü ödülü TKD`nin.

25 Mayıs 2007 Cuma

Sağlık Gönüllüleri Derneği’nce her yıl sağlık alanında geliştirilen en başarılı sosyal sorumluluk projeleri için konulan ödüllerden ilk “Sağlıkta En Başarılı Sivil Toplum Kuruluşu Ödülü”, “12/8 Tansiyonum Kontrol Altında” kampanyası için Türk Kardiyoloji Derneği’ne verildi.
Soldan Sağa: Altan Demirdere (proje sponsoru Novartis`in genel müdürü), Ahmet Ünver (TKD genel müdürü), Oğuz Engiz (Jüri üyesi, Sağlık Gönüllüleri Başkanı)
 
Sağlıkta En Başarılı
Sivil Toplum Örgütü Ödülü

Ülkemizde sağlık alanında yapılan sosyal sorumluluk projelerini teşvik etmek ve başarılı çalışmaların örnek olmasını sağlamak amacıyla başlatılan ödüller için çok sayıda kuruluşun gerçekleştirdiği projeler değerlendirildi.

Seçkin bir jürinin titizlikle saptanmış ölçütlere göre belirlediği ödüller 23 Mayıs`ta İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde düzenlenen bir törende sahiplerine verildi.


“12/8 TANSİYONUM KONTROL ALTINDA” KAMPANYASI

2005 Kasımında TKD tarafından Novartis sponsorluğuyla başlatılan kampanya öncelikle toplumda hipertansiyon farkındalığını artırmayı amaçlamıştı. Yapılan ön ve son araştırmalar farkındalığın bu çalışmayla yüzde 80 oranında arttığını göstermişti.

Ama aynı artışın kan basıncı ölçümünde sağlanamadığı da görülmüş, olumlu yaşam tarzı değişikliklerinin sağlanmasında daha da büyük güçlük olduğu anlaşılmıştı.

Hem farkındalığın sürekli geliştirilmesi hem de davranış değişikliği oluşturmak için kesintisiz çaba gösterilmesi amacıyla 2006’dan itibaren Dünya Hipertansiyon Günü TKD’nin sürekli etkinlik programına alındı. Ayrıca kan basıncı ölçümünü yaygınlaştırmak; kan basıncı 140/90 mmHg düzeyinin üstünde olanların doktora başvurmalarını sağlamak amacıyla, hasta yoğunluğu yüksek kamu ve eğitim hastanelerinde Tansiyon Ölçüm Köşeleri oluşturuldu. Bu çalışmalar hala Novartis katkısıyla 15 hastanede sürdürülüyor.


“TOPLUMSAL ÇALIŞMALAR EKİP ÇALIŞMASI GEREKTİRİR”

Ahmet Ünver (TKD genel müdürü)

Türk Kardiyoloji Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Çetin Erol adına ödülü alan TKD Genel Müdürü Ahmet Ünver, “Bu tür ödüllendirmelerin toplumumuzun sağlık alanında bilinçlendirilmesine ve sağlıklı davranış değişikliklerinin yaygınlaştırılmasına yönelik projeleri artıracaktır. Bu çalışmalar uzmanlık derneklerinin, sponsorluk yapacak sanayi kuruluşlarının ve sağlıklı bilgilerin topluma ulaştırılmasında kilit görevi yapan duyarlı sağlık muhabirleri ile basın yayın organlarının bir ekip çalışması içinde olmalarını gerektiriyor. Nitekim bu çalışmamızın başarılı olmasında da büyük katkılarını ve desteklerini gördüğümüz basın mensuplarımızın da bu ödülde büyük payı vardır,” diyerek gazetecilere ve ödülü başlatan Sağlık Gönüllüleri Derneği’ne teşekkür etti.


TKD’NİN KAMUOYUNA YÖNELİK ÇABALARI SÜRECEK

Türk Kardiyoloji Derneği, kendi alanında halk bilgilendirme çalışmalarını misyonunun ayrılmaz bir parçası olarak görüyor. Bu doğrultuda seçtiği öncelikli konularda özel projeler geliştirip uyguluyor. Bu anlayışını 2006 yılı sonunda ana hazırlıklarını tamamlayıp Sağlık Bakanlığına teslim ettiği, TBMM Sağlık Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Cevdet Erdöl koordinatörlüğünde, Sağlık Bakanlığının isteğiyle hazırladığı “Ulusal Kalp Sağlığı Politikası” taslak metnine de kapsamlı bir biçimde yansıttı.

TKD bu yöndeki çabalarını, Avrupa Kardiyoloji Derneği (ESC) içinde de sürdürüyor. 2005 Haziranında duyurulan “Avrupa’da Kalp Sağlığı İçin Lüksemburg Bildirgesi”nin hazırlanmasına önemli katkıda bulunan TKD, önümüzdeki dört yıl boyunca Avrupa çapında uygulanacak “Avrupa Kalp Sağlığı Proje Grubu”nun katılabileceği her projesini Türkiye’de uygulayacağını bildirdi.

Çünkü TKD yaşam kalitesini korumanın ve sağlıkta toplumsal maliyeti düşürmenin en etkili yolunun, hastalıkları oluşmadan önlemek olduğu bilimsel gerçeğini kurumsal çalışmalarının temeli olarak görüyor.
 

SEÇKİN BİR JÜRİ

Başkanlığını Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haluk Gürgen’in yaptığı Sağlıkta Sosyal Sorumluluk Ödülleri jürisinde Prof. Dr. Ayşen Bulut (İstanbul Üniversitesi Aile Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı), Necla Zarakol (İletişim Danışmanlığı Şirketleri Derneği Başkanı), Mehmet Yılmaz (Doğan Burda Dergi Yayıncılık İcra Kurulu Başkanı), Sibel Güneş (ESAM Eğitim ve Sağlık Muhabirleri Derneği Başkanı), Pelin Özkan (Kapital Medya A.Ş. Kurucusu ve Yayın Yönetmeni) ve Oğuz Engiz (Sağlık Gönüllüleri Yönetim Kurulu Başkanı) yer alıyordu.

 

TİTİZ ÖDÜLLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Jürinin “Sağlıkta Sosyal Sorumluluk Ödülleri” için proje değerlendirme ölçütleri ise şöyle açıklandı:

 
Projenin/Faaliyetin İnsan/Toplum Sağlığına Yaptığı Etki
 • Tıp Bilimi Açısından (klinik, halk sağlığı, psikolojik, diyetetik, vb.)
 • Sosyal Açılardan (bilinçlenme, bilgilenme, eğitilme, vb.)
 • Politik Açılardan (politika yönlendirme, gündem oluşturma, vb.)

Projenin/Faaliyetin Büyüklüğü

 • Projenin/Faaliyetin Büyüklüğü
 • Ayrılan Kaynak Tutarı ve Süresi
 • Etkilediği Toplum Kesimi Genişliği (takriben)
 • Projenin/Faaliyetin sürekliliği/ tutarlılığı ile başka sosyal sorumluluk   projelerinin ele alınmasını sağlama ve böylece projenin toplumsal katma değerini katlayarak boyutlarını büyütme özelliği
Projenin/Faaliyetin İletişim Açısından Gücü
 • İletişim Materyalinin Orijinalliği ve Etkisi
 • İletişim Materyalinin Çeşitliliği
 • İletişimin Medya`da Yer Alış Yoğunluğu
 
Proje/Faaliyet`in Tamamlanmasını Takiben Aldığı Tepkiler
 • Basın`da Yer Alan Tepkiler
 • Yapılmış Ölçüm ve Değerlendirmeler
 • Almış Olduğu Diğer Ödüller/Takdirler